Connecting Future With Technology

Contact us:
Add.: No. 5, Dongyuan Road, Western Industrial Park, Baihe Town, Tiantai, Taizhou, Zhejiang
Tel: 86-576-83938103 83839610
Fax: 86-576-83938180
E-mail: yonggui@yonggui.com

 

Business consulting:
Tel: 86-576-83938188 83938111
Fax: 86-76-83938100
E-mail: yongguiscb@yonggui.com

 

Technical support:
Tel: 86-576-83938136 
E-mail: R_D@yonggui.com

 

After-sales service:
Tel: 86-576-83938537 18857633912 (Mr. Sun)
Fax: 86-576-83938100
E-mail: servic@yonggui.com

 

HR.:
Tel: 86-573-83938133
Fax: 86-576-83938180
E-mail: chenhongxia@yonggui.com